Hondenschool Arly

Welkom op de site van Hondenschool Arly; de positieve manier van trainen.

Hondenschool Arly

Nieuws :

Door toegenomen werkzaamheden bij BultersMekke Assistancedogs kan ik momenteel geen nieuwe cursisten aannemen op de hondenschool.

Met ingang van 1 januari 2023 start ik een samenwerking met Karin van Hondengedragscoach Puur.
Karin is sinds 2020 gediplomeerd kynologisch instructeur en heeft in 2021 de opleiding tot kynologisch gedragstherapeut behaald, beide bij Dogvision. Ze is hiermee op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op kynologisch gebied!
Nieuwe aanvragen voor (groeps)lessen kunnen zich opgeven via [hondengedragscoachpuur]

Over Hondenschool- Arly

Onder begeleiding van een gediplomeerd instructeur worden hier lessen verzorgd voor het opvoeden en trainen van uw hond, waar plezier voor u en uw hond op nummer 1 staan.


Opleiding

Kynologisch instructeur en gedragstherapeut

Cursuscentrum Dierverzorging Barneveld verzorgt, in samenwerking met Kynologisch centrum Quiebus, de opleidingen tot kynologisch instructeur en gedragstherapeut.

Modules

Ik heb daar de volgende modules met goed resultaat afgesloten:

 • Module A: Ethiologie hond
 • Module B1: Kynologisch instructeur
 • Module B2: Gevorderd kynologisch instructeur
 • Module C: Begeleiding probleemgedrag honden
 • Module D1: Oplossen probleemgedrag in de praktijk
 • Module E: Kynologisch gedragstherapeut
Caroline

Ik wens u veel plezier met uw hond en hoop u te mogen verwelkomen op Hondenschool Arly

cursus 1

Het welzijn van de honden staat op de eerste plaats

Visie en Methode

Dominantietheorie, NEE!

De gangbare interpretatie van hondengedrag is gebaseerd op de dominantietheorie, die ontstaan is door onderzoeken uit jaren ´60/´70. Deze theorie gaat ervan uit dat de hond erop gericht is om de leiding te nemen of dit zal gaan doen als hij geen of onduidelijke leiding krijgt. Dit doet hij dan door dominant gedrag te vertonen. Mensen moesten dit.....

wolvenmodel volgen en er actief voor zorgen dat hun hond de ranglaagste bleef.

Om dit te bereiken werden er rangorde-regels toegepast zoals als eerste door de deur, als eerste eten, initiatieven nemen en niet op de initiatieven van de hond ingaan, de hond niet voorop laten lopen en richting laten bepalen etc. Ook moest je je hond corrigeren wanneer hij niet gehoorzaamt, omdat je je ranghogere positie continue zou moeten bevestigen. Hondentrainers en gedragstherapeuten gaven adviezen als in nekvel pakken en op de rug duwen. Veel van deze adviezen zijn echter zinloos en sommige leiden zelfs tot stress, onzekerheid, angst, agressie en depressie.

Nieuwe onderzoeken geven nieuwe inzichten, waaruit blijkt dat deze dominantie-theorie is achterhaald.

Misplaatste ideeën over hondengedrag en training zullen juist eerder probleemgedrag veroorzaken dan oplossen.
"De wetenschappers stellen dat trainingen die gericht zijn op ´dominantie-vermindering´ weinig nut hebben. Sterker nog: de resultaten van dit type trainingen variëren van waardeloos tot in wezen gevaarlijke behandelingen die het gedrag alleen maar zullen verergeren."
"Dr. Rachel Casey, professor huisdierengedrag en welzijn aan de universiteit van Bristol stelt: De algemene opvatting dat elke hond gedreven wordt door een of andere aangeboren wens om mensen en andere honden te controleren en domineren, is ronduit belachelijk. Deze aanname onderschat op grove wijze de complexe communicatie- en leermogelijkheden van honden. Bovendien leidt dit tot het gebruik van gehoorzaamheidsmethodes die welzijn beloven, maar in feite probleemgedrag veroorzaken."

Welzijn van de honden

Cursussen bij Hondenschool Arly zijn gebaseerd op samenwerking, vertrouwen en wederzijds respect. Juist inzicht in het gedrag van de hond is hierbij belangrijk. Hier wordt tijdens de lessen ruimschoots aandacht aan geschonken. Om u die aandacht te kunnen geven, bestaan de groepen uit maximaal 5 cursisten. Het verloop van een cursus zal ook worden afgestemd op het niveau van hond en begeleider.

Deze hulpmiddelen zijn verboden!

Deze hulpmiddelen zijn verboden! Tevens houdt dit in dat er nooit gebruik gemaakt zal worden van hondonvriendelijke hulpmiddelen, zoals slipkettingen, halti's, anti-blafbanden etc. Deze middelen zijn bij ons zelfs verboden!

De methode

De methode waar mee gewerkt wordt voldoet altijd aan de volgende eisen:

 • Fouten worden voorkomen en ongewenst gedrag wordt zoveel mogelijk genegeerd.
 • Gewenst gedrag wordt beloond.
 • De methode moet voor de meeste eigenaren gemakkelijk uitvoerbaar zijn.
 • De methode moet voor de meeste honden gemakkelijk uitvoerbaar zijn.
 • De methode mag geen agressie opwekken.
 • De methode mag geen angst opwekken.
 • De methode kent een stapsgewijze opbouw.
 • De methode wordt altijd aan de combinatie aangepast.

Ik wens u veel plezier met uw hond en hoop u te mogen verwelkomen bij Hondenschool Arly.

Cursus aanbod

Wij bieden de volgende cursussen:


Puppy cursus

Puppy cursus

Vanaf de leeftijd van 8wk – 1e enting gehad.
Deze cursus richt zich vooral op het socialiseren en opvoeden van de pup. U leert het gedrag van uw pup te begrijpen en hoe daar mee om te gaan. Tevens wordt er een start gemaakt met het aanleren van de basiscommando's, zoals zitten, liggen, wachten, hierkomen en wandelen zonder te trekken.


Gedragstherapie

Ongewenst gedrag

Door allerlei oorzaken kan het zijn dat uw hond in bepaalde situatie gedrag vertoont wat voor u of uw omgeving ongewenst is.
Voorbeelden hiervan zijn:

 • overmatig blaffen
 • niet alleen thuis kunnen blijven
 • onzindelijkheid
 • (angst)agressie naar andere honden/mensen
 • angst voor andere honden/mensen
 • sloopgedrag
 • najagen van auto's/fietsers/trimmers

Ongewenst

Oorzaak achterhalen

Om de oorzaak van het probleemgedrag te achterhalen, is een huisbezoek noodzakelijk. D.m.v. een vraaggesprek, testen en gedragsobservaties kan er een goede diagnose worden gesteld. Vervolgens wordt er een passende oplossing gezocht welke getest wordt in de praktijk. Tijdens het huisbezoek wordt alles uitgelegd en naderhand krijgt u (indien gewenst) een schriftelijk verslag.
Na het bezoek heeft u alle handvaten om het probleem bij de oorzaak aan te pakken en door middel van positieve opvoedingsmethoden op te lossen. Indien nodig/gewenst kunt u daarbij verder begeleid/ondersteund worden.

Benodigdheden voor de les

Tijdens de lessen heeft u het volgende nodig:

 • Een leren/nylon halsband of tuig met een normale riem (geen rollijn)
 • Hapklare beloningsbrokjes
 • Een speeltje dat u en uw hond samen vast kunnen houden, bijvoorbeeld een flostouw.

Bekijk ook onze algemene voorwaarden en de regels op het trainingsveld


Samen


Wat onze klanten zeggen:


Locatie trainingen

Onze trainingslocatie: Galgeweg 5 te Vlissingen.

Het veld ligt op het terrein aan de achterzijde van de Intratuin.
Ingang is via het elektrische hek (zie afbeelding) van de Intratuin.

 • Wij zijn te gast op het terrein van de Intratuin
 • Parkeren is mogelijk op het terrein, in de daarvoor bestemde parkeervakken
 • Het is niet toegestaan om tijdens de openingstijden via de winkel in of uit te gaan
 • Het is niet toegestaan om tijdens de sluitingstijden voorbij de ´2e´ omheining te treden
 • Uitwerpselen van de honden worden door de eigenaar opgeruimd
Galgeweg 5

CONTACT

Bel of mail: Caroline Schröder

Galgeweg 5 Koudekerke

06 522 776 46

U kunt ook gebruik maken van ons contactformulier


Rekeningnummer hondenschool Arly: IBAN: NL49 INGB 0007 7522 51
Betalingen t.n.v. "Hondenschool Arly", onder vermelding van de cursusnaam en "naam hond".


KvK: 56700198

Contactformulier

Behalve e-mailen of bellen kunt u ook gebruik maken van ons contactformulier.
U krijg binnen 5 werkdagen een ontvangst bevestiging of antwoord terug.


Voer deze anti-spamcode hieronder in: 585

(* = verplichte velden)   

en actie